The Product(s) Have Been Successfully Added!

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

Laura Mercier  รับการชำระเงินหลายวิธีเพื่อความปลอดภัยและสะดวกของลูกค้า โดยแบ่งออก 5 ช่องทางหลัก ได้แก่

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ / ตู้เอทีเอ็ม / อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง  ผ่านบริการ 123

- ชำระผ่าน Line Pay

- ชำะด้วยบัตรเครดิต / เดบิต ผ่าน Kbank Gateway (รองรับทุกธนาคาร ที่มีเครื่องหมาย Visa หรือ Mastercard) 

- ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านบริการ 2C2P

- ชำระด้วยวิธีเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) 

 

1. ชำระเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต*ผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย

หากต้องการใช้บัตรเดบิต กรุณาติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อจะแจ้งการใช้งานบัตรออนไลน์ก่อนที่จะทำการชำระเงิน

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อ 02-777-7777
  • ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อ 02-888-8888
  • ธนาคารทหารไทย ติดต่อ 02-299-1111
  • ธนาคารยูโอบี ติดต่อ 02-285-1555
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดต่อ 1572
  • ธนาคารกรุงไทย ติดต่อ 1551
  • ธนาคารกรุเทพ ติดต่อ 1333
 

2. หรือเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่นตามสถานที่ๆ สะดวก: ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม  Line Pay หรือ เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery)

3. สำหรับการชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต คุณจะถูกนำไปสู้หน้าเว็บของ KBank หลังจากทำขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ

4. สำหรับการชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่าน Line Pay คุณจะถูกนำไปสู้หน้าเว็บของ Line Pay หลังจากทำขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ

5. สำหรับการชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่น คุณจะได้รับใบชำระเงินผ่านทางอีเมล (ตามภาพด้านล่าง) ซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า บาร์โค้ด คุณสามารถเลือกที่จะแสดงไฟล์ทางสมาร์ทโฟน พิมพ์ใบชำระเงิน หรือเพียงจดหมายเลขตามอ้างอิงต่างๆ* เพื่อทำการชำระเงินตามสถานที่ๆ เลือกไว้

*วิธีนี้ใช้ไม่ได้สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

6. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน เมื่อขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์