The Product(s) Have Been Successfully Added!

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ฟรี! ค่าจัดส่ง

lauramercier.co.th ส่งฟรีทันที! เพียงสั่งซื้อสินค้ารวม 500 บาทขึ้นไป/ คำสั่งซื้อ

 

รูปแบบบริการจัดส่งสินค้า

lauramercier.co.th ใช้บริษัทเอกชนในการจัดส่ง จึงมั่นใจไได้เรื่องการดูแลสินค้า

  • ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ3-5วันทำการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง)

 

 

*** หมายเหตุ

  • lauramercier.co.th จะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันทีที่ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
  • สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
  • สำหรับจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะ อาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าปกติ
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) lauramercier.co.th จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะวันทำการเท่านั้น สำหรับช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก อาจมีการล่าช้าในการจัดส่ง
  • บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม